D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades: “JOSEL S.L.U.”, domiciliada al carrer Comte d’Urgell núm.230, 08036 de Barcelona, amb CIF- B 08.236.127. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33.615, Foli 101, Fulla B-24.568, Inscripció 38a.

A la web elpallol.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre els establiments, instal·lacions i serveis que El Pallol realitza dins de l’activitat d’aquesta empresa.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.