A Núñez i Navarro valorem molt que confiï en nosaltres i ens importa molt la seva privacitat; per això, ens comprometem a protegir les seves dades personals.
En aquest document li expliquem tots els detalls i li donem tota la informació necessària perquè sàpiga quina és la base legal que ens permet tractar les seves dades personals i els drets que té per protegir-les. Si us plau, llegeixi detingudament aquesta Política de Privacitat i, en cas que es quedi amb algun dubte, més endavant li diem com pot posar-se en contacte amb nosaltres.
Finalment, també volem informar-lo que utilitzem galetes (cookies). Són petits fitxers que recullen informació sobre la seva navegació a través de la nostra pàgina web. Pot trobar tota la informació sobre l’ús de les galetes i de les dades que recopilem mentre navega per la nostra pàgina web a la nostra Política de Galetes. En ella li expliquem quines dades personals o informació obtenim, l’ús que en fa www.elpallol.cat i què pot fer al respecte. Si desitja obtenir més informació sobre les galetes i com evitar que s’instal·lin, pot visitar el següent lloc web: http://www.allaboutcookies.org.

Qui és el responsable de tractar les seves dades personals?

El responsable de tractar les seves dades personals és JOSEL S.L.U (d’ara endavant, “Núñez i Navarro”), amb domicili social al carrer Urgell, número 230 – 08036, a Barcelona. Si té algun dubte sobre protecció de dades, pot dirigir-se a gdpr@nyn.es.

Quin tipus de dades personals recopila Núñez i Navarro?

Per poder ajudar-lo i respondre les seves sol·licituds d’informació sobre el lloguer o compra d’algun dels nostres habitatges, locals, despatxos, naus o oficines, necessitem que ens doni algunes dades personals. Aquestes dades són principalment el seu nom i cognoms, la seva adreça de correu electrònic i el seu telèfon mòbil.

Després, per poder formalitzar un contracte de lloguer o compra, també necessitarem que ens doni algunes dades addicionals, com, per exemple, dades financeres, dades corresponents a la seva situació laboral o les seves darreres nòmines.

Per a què, i amb quina base legal, recopilem i utilitzem les seves dades personals?

Li podem demanar les seves dades personals per donar-li el millor servei possible, per ajudar-lo quan ens faci alguna consulta o ens demani informació, o per formalitzar la compra o lloguer d’algun immoble, entre altres possibles qüestions.
En qualsevol cas, segons per a què les utilitzem, la base legal que ens permetrà tractar-les serà diferent. Per això, a continuació, li detallem les finalitats i les bases legals del tractament de les seves dades personals:

 1. Relació contractual

  Quan ens demani comprar o llogar algun dels nostres immobles, necessitarem demanar-li determinada informació, tant per analitzar i avaluar la seva petició com per poder formalitzar amb vostè l’oportú contracte.

  Després d’això, quan ja l’hagi llogat o comprat, també necessitarem les seves dades per a qualsevol gestió o tràmit relacionat amb el contracte, inclosa la seva facturació i pagament. També per enviar-li qualsevol tipus d’informació que pugui necessitar en relació amb el seu lloguer o amb la compra.

  És una informació que necessitem tractar per poder signar amb vostè l’oportú contracte, així com per poder gestionar la relació contractual amb vostè.

 2. Interès legítim

  Principalment, necessitarem que ens faciliti les seves dades personals i tractar-les per atendre i donar resposta a les seves sol·licituds d’informació sobre lloguer o venda d’algun dels nostres habitatges, locals, despatxos, naus o oficines. També per atendre els suggeriments, queixes o possibles reclamacions que pugui tenir. Per a aquest fi, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari web, per correu electrònic o telefònicament.

  En el cas en què sol·liciti informació d’alguna promoció en particular, utilitzarem les seves dades per posar-nos en contacte amb vostè i poder oferir-li’n més informació, en especial quan s’iniciï la comercialització.

  Addicionalment, quan ens ho demani expressament, també tractarem les seves dades per poder donar-lo d’alta com a usuari a la nostra pàgina web. D’aquesta manera, guardarem la seva informació personal perquè li resulti més senzill enviar-nos qualsevol consulta o petició d’informació.

  A més, quan ja hagi formalitzat un contracte de lloguer o compra amb nosaltres, també podrem tractar les seves dades personals per:

  1. Enviar-li una enquesta perquè ens doni la seva opinió sobre l’experiència que ha tingut amb Núñez i Navarro, sobre com l’hem tractat.
  2. Enviar-li comunicacions amb informació sobre els nostres habitatges, locals, despatxos, naus o oficines.
  3. Per a finalitats administratives, estadístiques, comptables i de report i control intern, totes les companyies del Grup Núñez i Navarro podran tractar també, internament, les seves dades personals. Pot trobar la informació relativa a les empreses que formen el Grup al següent enllaç.
  4. A més, també es podran realitzar accions d’anonimització, pseudonimització i xifrat de les seves dades personals.

  En aquests casos, entenem que a Núñez i Navarro tenim un interès legítim per utilitzar les seves dades personals per a aquestes finalitats i, sobretot, que utilitzar aquesta informació no danya la seva privacitat ni la seva intimitat.

 3. Compliment d’una obligació legal

  També hi haurà ocasions en què necessitem tractar les seves dades personals per complir determinades obligacions legals que ens són aplicables. A mode d’exemple i sense caràcter limitatiu, necessitem tractar les seves dades per complir el que s’ha establert a la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans en relació amb l’obligació de prestar la corresponent fiança legal arrendatícia o a la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
  L’esmentat anteriorment és especialment important quan les forces i cossos de seguretat de l’Estat o els jutges i tribunals ens exigeixen que li proporcionem les seves dades.
  Amb aquest fi, és possible que les dades personals que tractem incloguin el seu nom, adreça, correu electrònic, adreça IP i dades de pagament.

 4. Consentiment

  Hi haurà algunes qüestions que no siguin necessàries per complir el contracte que ha formalitzat amb nosaltres, que no siguin legalment obligatòries o per a les quals no tinguem un interès legítim, o no hi hagi raons d’interès públic. En aquests casos, no farem res sense abans comptar amb la seva autorització; quan sigui així, l’informarem detalladament de les finalitats i de com volem utilitzar les seves dades perquè en sigui conscient i pugui decidir com les podem tractar.
  Això pot succeir, per exemple, quan vulgui subscriure’s a les nostres comunicacions o rebre informació comercial sobre Núñez i Navarro. Si es subscriu i ens dona el seu consentiment per a això, utilitzarem aquestes dades per enviar-li informació que pugui interessar-li sobre les ofertes, promocions i darreres novetats de Núñez i Navarro.
  A més, en el cas en què ens enviï una sol·licitud per rebre informació comercial sobre els nostres habitatges, locals, despatxos, naus o oficines, així com de promocions futures, de manera genèrica, li demanarem que ens doni el seu consentiment per posar-nos en contacte amb vostè en un futur.
  De la mateixa manera, li demanarem la seva autorització per enviar-li informació comercial sobre els diferents serveis que presten les altres empreses del Grup Núñez i Navarro, així com sobre els seus avantatges, novetats i promocions. Pot trobar el llistat d’empreses que formen part del Grup Núñez i Navarro al següent enllaç.
  Per descomptat, en qualsevol moment podrà retirar la seva autorització, sense que això afecti la seva condició com a client de Núñez i Navarro. L’informem amb més detall sobre com fer-ho a l’apartat relatiu als seus drets. De la mateixa manera, si vostè ens retira la seva autorització, això no perjudicarà la legitimitat de totes les accions que hàgim dut a terme fins aquell moment.

 5. Interès públic

  També necessitarem tractar la seva imatge per controlar els accessos a les nostres instal·lacions i al seu interior, amb la finalitat de garantir la seguretat i la integritat de les esmentades instal·lacions. Per això tenim instal·lats sistemes i/o càmeres de videovigilància.
  Aquest tractament de dades resulta necessari per raons d’interès públic, segons consta establert a la legislació en vigor en matèria de protecció de dades.
  Pot sol·licitar en qualsevol moment la informació detallada sobre el tractament de dades de videovigilància dirigint-se a gdpr@nyn.es.

  Compartim amb algú les seves dades personals?

  Per regla general, no compartirem les seves dades amb cap altra empresa.
  No obstant això, pot haver-hi ocasions en què sí que hàgim de fer-ho: perquè estiguem legalment obligats o perquè la legislació en vigor ens reconegui el dret a fer-ho per interès legítim sense que això perjudiqui la seva Privacitat. O, per descomptat, perquè vostè ens hagi donat abans el seu permís.
  Això succeirà, per tant, en aquests casos:

  1. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat o els jutges i tribunals, quan ens ho requereixin o sigui necessari per complir les obligacions legals que ens siguin aplicables.
  2. Proveïdors de serveis necessaris per desenvolupar la nostra activitat, com, per exemple, el servei d’atenció telefònica o serveis de màrqueting per correu electrònic, que ajuden el nostre equip de màrqueting a realitzar enquestes de satisfacció dels nostres clientes. En aquests casos, volem aclarir que subscriurem amb ells el corresponent contracte per garantir que apliquen totes les mesures apropiades per protegir les seves dades personals. En concret, Núñez i Navarro podrà contractar la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupin la seva activitat, a títol enunciatiu, als següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadores de serveis de missatgeria instantània, empreses de gestió i manteniment d’infraestructures i empreses de serveis de centre de trucades.
  3. Altres empreses del Grup Núñez i Navarro, per a finalitats administratives, estadístiques, comptables i de report i control intern, o per enviar-li comunicacions amb novetats, ofertes i promocions.

  Com utilitza Núñez i Navarro les xarxes socials?

  A Núñez i Navarro utilitzem les xarxes socials principalment per (i) mantenir informats aquells usuaris que visitin els nostres perfils sobre les promocions i novetats que tenim, i (ii) atendre i donar resposta a totes les consultes que ens facin arribar a través d’elles. Creiem que pot ser d’interès dels usuaris i que no perjudica de cap manera la seva privacitat.
  En alguns casos, també utilitzarem les xarxes socials per organitzar concursos i sortejos dels que vostè pot formar part. Quan participi en algun d’ells, necessitarem tractar les seves dades personals per dur a terme totes les gestions relacionades amb el concurs o sorteig, així com per al lliurament dels premis. Considerem que, com que ha decidit participar en aquestes activitats, tenim un interès legítim per tractar les seves dades i que no danyem la seva privacitat ni intimitat.
  Per raons de transparència, en algun dels nostres sortejos o promocions, pot ser que necessitem publicar el nom del guanyador a la nostra pàgina web o en alguna xarxa social. Quan això succeeixi, n’informarem degudament a les seves bases legals.

  Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

  A Núñez i Navarro conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per complir amb allò que ens ha demanat, per mantenir la relació contractual que ens uneix amb vostè o mentre tinguem la seva autorització.
  Un cop que hagi passat aquest temps, ha de tenir present que la Llei ens imposa l’obligació de conservar-les durant algun termini addicional, sobretot per atendre possibles reclamacions. Durant aquest temps, conservarem les seves dades personals bloquejades únicament per posar-les a disposició de les forces i cossos de seguretat de l’Estat o de jutges i tribunals, així com per complir les obligacions legals que ens siguin aplicables.

  Quins drets té per controlar les dades personals que ha donat a Núñez i Navarro i com pot exercir-los?

  La llei li reconeix una sèrie de drets, que ha de conèixer i pot exercir per protegir la seva privacitat. Ens referim principalment al seu dret a:

  1. Confirmar si a Núñez i Navarro estem tractant dades personals seves o no i, en tal cas, (a) accedir-hi, (b) sol·licitar-ne la rectificació si creu que són inexactes o, si escau, (c) demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, consideri que ja no són necessàries, tenint en compte per a què ens les va donar.
  2. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar també limitar l’ús que fem de les seves dades, o fins i tot oposar-se que les seguim utilitzant. En tal cas, deixarem d’utilitzar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  3. Si utilitzéssim la seva informació personal per elaborar perfils de comportament (per exemple, per conèixer millor els seus interessos i necessitats a través de la navegació que faci pel nostre lloc web), i els féssim de manera íntegrament automatitzada, tindrà dret a ser-ne informat, a demanar la intervenció personal de qualsevol dels nostres agents, a impugnar qualsevol decisió basada en aquells perfils o a, simplement, expressar el seu punt de vista.
  4. També tindrà dret a demanar la portabilitat de les dades que ens hagi facilitat, perquè, si li interessa, les hi enviem directament a vostè o a un tercer que ens indiqui, en un format d’ús comú i lectura mecànica.
  5. Per descomptat, té dret a retirar en qualsevol moment les autoritzacions específiques que ens hagi pogut donar per utilitzar les seves dades personals.
  6. Finalment, pot presentar qualsevol reclamació davant Núñez i Navarro i/o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan hagi exercit algun dret i no l’hàgim atès en els termes legalment establerts.

  Per fer-ho, només cal que ens enviï un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic gdpr@nyn.es o, si ho prefereix, que ens enviï la seva sol·licitud per correu postal al carrer Urgell, 230 – 08036, a Barcelona.

  Qui és el Delegat de Protecció de Dades del Grup Núñez i Navarro?

  A Núñez i Navarro hem nomenat una persona, el Delegat de Protecció de Dades, per garantir que complim totes les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  Pot posar-se en contacte en qualsevol moment perquè li faciliti tota la informació relacionada amb les seves dades personals. Per contactar amb ell, pot fer-ho a través de la següent adreça de correu electrònic: gdpr@nyn.es